Design and produced cloth and art

"... LONIs design och märke är en produkt av hennes rebelliska stil och attityd.
LONI kompromissar inte med sina konstnärliga idéer och visioner i det hon skapar..."